Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за 2023/2024

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
VII „Компютърно моделиране и информационни технологии“ „Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 22,50 лв. + EЧ вариант - 1,80лв. = 24,30 лв. Виолета Маринова за всеки ученик
V „Човекът и природата“ „Човекът и природата за 5. клас“ ______________________ Печ. вариант - 16,70 лв. + EЧ вариант - 1,30 лв. = 18,00 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова, М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова, Н. Цанова и Сн. Томова за всеки ученик
V „География и икономика“ „География и икономика за 5. клас“ ___________________ Печ. вариант - 16,70 лв. + EЧ вариант - 1,30 лв. = 18,00 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов за всеки ученик
V „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 5. клас“ ___________________ Печ. вариант - 13,90 лв. + EЧ вариант - 1,10 лв. = 15,00 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Анна Цоловска за всеки ученик
V „Компютърно моделиране и информационни технологии“ „Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас“ ______________________ Печ. вариант - 22,80 лв. + EЧ вариант - 1,20 лв. = 24,00 лв. Виолета Маринова при необходимост
VI „Човекът и природата“ „Човекът и природата за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 16,70 лв. + ЕЧ вариант – 1,30 лв. = 18,00 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова, М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова, Н. Цанова и Сн. Томова за всеки ученик
VI „География и икономика“ „География и икономика за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 16,70 лв. + ЕЧ вариант – 1,30 лв. = 18,00 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов за всеки ученик
VI „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 13,90 лв. + ЕЧ вариант – 1,10 лв. = 15,00 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Бл. Папазов за всеки ученик
VI „Компютърно моделиране и информационни технологии“ „Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас“ ___________________ Печ. вариант - 22,80 лв. + EЧ вариант - 1,20лв. = 24,00 лв. Виолета Маринова при необходимост
VII „География и икономика“ „География и икономика за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 19,00 лв. + EЧ вариант - 0,45 лв. = 19,45 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов, Б. Колев, С. Манова при необходимост
VII „Физика и астрономия“ „Физика и астрономия за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 12,00 лв. + EЧ вариант - 0,30 лв. = 12,30 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова и Н. Велчев при необходимост
VII „Химия и опазване на околната среда“ „Химия и опазване на околната среда за 7. клас“ - Печ. вариант - 15,00 лв. + EЧ вариант - 0,35 лв. = 15,35 лв. М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова и Ал. Кръстев при необходимост
VII „Биология и здравно образование“ „Биология и здравно образование за 7. клас“ __ Печ. вариант - 15,50 лв. + EЧ вариант - 0,40 лв. = 15,90 лв. Н. Цанова и Сн. Томова при необходимост
VII „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 15,00 лв. + EЧ вариант - 0,35 лв. = 15,35 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Бл. Папазов при необходимост
Общо лева с ДДС:
ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00