Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за 2022/2023Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
V „Компютърно моделиране и информационни технологии“ „Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас“ ______________________ Печ. вариант - 19,58 лв. + EЧ вариант - 1,57 лв. = 21,15 лв. Виолета Маринова за всеки ученик
VI „Компютърно моделиране и информационни технологии“ „Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас“ ___________________ Печ. вариант - 19,62 лв. + EЧ вариант - 1,57лв. = 21,19 лв. Виолета Маринова за всеки ученик
V „Човекът и природата“ „Човекът и природата за 5. клас“ ______________________ Печ. вариант - 19,00 лв. + EЧ вариант - 0,50 лв. = 19,50 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова, М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова, Н. Цанова и Сн. Томова при необходимост
V „География и икономика“ „География и икономика за 5. клас“ ___________________ Печ. вариант - 19,00 лв. + EЧ вариант - 0,40 лв. = 19,40 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов при необходимост
V „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 5. клас“ ___________________ Печ. вариант - 14,50 лв. + EЧ вариант - 0,40 лв. = 14,90 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Анна Цоловска при необходимост
VI „Човекът и природата“ „Човекът и природата за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 19,00 лв. + ЕЧ вариант – 0,50 лв. = 19,50 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова, М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова, Н. Цанова и Сн. Томова при необходимост
VI „География и икономика“ „География и икономика за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 19,00 лв. + ЕЧ вариант – 0,50 лв. = 19,50 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов при необходимост
VI „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 6. клас“ ___________________ Печатен вариант – 14,50 лв. + ЕЧ вариант – 0,40 лв. = 14,90 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Бл. Папазов при необходимост
VII „География и икономика“ „География и икономика за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 19,00 лв. + EЧ вариант - 0,70 лв. = 19,70 лв. М. Мандова-Русинчовска, Цв. Заркова, М. Върбанов, Б. Колев, С. Манова при необходимост
VII „Физика и астрономия“ „Физика и астрономия за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 12,00 лв. + EЧ вариант - 0,55 лв. = 12,55 лв. М. Градинарова, Евг. Бенова и Н. Велчев при необходимост
VII „Химия и опазване на околната среда“ „Химия и опазване на околната среда за 7. клас“ - Печ. вариант - 14,00 лв. + EЧ вариант - 0,50 лв. = 14,50 лв. М. Павлова, М. Кирова, Ел. Бояджиева, В. Иванова и Ал. Кръстев при необходимост
VII „Биология и здравно образование“ „Биология и здравно образование за 7. клас“ __ Печ. вариант - 15,00 лв. + EЧ вариант - 0,55 лв. = 15,55 лв. Н. Цанова и Сн. Томова при необходимост
VII „Изобразително изкуство“ „Изобразително изкуство за 7. клас“ ___________________ Печ. вариант - 14,50 лв. + EЧ вариант - 0,70 лв. = 15,20 лв. М. Савчева, Ел. Панайотова, Бл. Папазов при необходимост
Общо лева с ДДС:
ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00